WARSZTAT

Laboratorium TRUE – Badania nad Idiomami Ruchu I RYTMU Tancerzy Niepełnosprawnych

Laboratorium TRUE koncentruje się na prowadzeniu własnego warsztatu badawczego, skupiając się na identyfikowaniu idiomów ruchu i rytmu tancerzy niepełnosprawnych. Naszym celem jest opracowywanie ich kreatywnych potencjałów w idiochoreografiach teatru tańca osób niepełnosprawnych.

MASZYNA IDIOSENSORYCZNA
WPROWADZENIE

Tancerze niewidomi w sposób odmienny doświadczają i pojmują przestrzeń. Nie rozpatrują ruchu i rytmu ciała tak, jak to ma miejsce u osób widzących. W pracy nad odkrywaniem idiomów ruchu i rytmu osób niewidomych a następnie wdrażaniem ich potencjałów w proces twórczy – IDIOCHOREOGRAFIE teatru tańca TRUE twórca MASZYNY IDIOSENSORYCZNEJ dążył do unikania PROWADZENIA tancerki/tancerza z niepełnosprawnością wzroku i wykonywania jakiegokolwiek partnerowania z udziałem innego tancerza-aktora. Chodziło o stworzenie optymalnej i angażującej PRZESTRZENI SAMOKSZTAŁCENIOWEJ celem zainicjowania ćwiczenia doświadczania i rozwoju ruchu i jego rytmu, rozwoju świadomości możliwości własnego ciała, świadomości przestrzeni, przełamywania oporów i rozumienia zasad wchodzenia w relację ciała z innymi tancerzami-aktorami oraz podejmowania interaktywnej komunikacji z idiochoreografem. Ważnym stało się
samodzielne rozpoznawanie możliwości jakim dysponuje ciało tancerki/tancerza z niepełnosprawnością wzroku poprzez dostępne zmysły dążąc do osiągnięcia swoistej integracji sensoryczno-motorycznej. Budowa i MASZYNY IDIOSENSORYCZNEJ została zapoczątkowana przez Jerzego N. Grzegorka w październiku 2023 roku. Pierwsze próby jej działania podjęte zostały pod koniec listopada 2023 roku.

MASZYNA IDIOSENSORYCZNA – BUDOWA

MASZYNA IDIOSENSORYCZNA zbudowana jest z masywnej podpory, konstrukcji do której boków przyczepione są elastyczne liny – gumy, które rozpięte są w kształcie
litery X. Są one regulowane pod kontem siły napięcia stawiając mniejszy lub
większy opór przy pracy ćwiczeniowej. W środku – litery X – zamontowany jest
wałek obrotowy, który obraca się na osi: przód – tył.

Ilustracja I i II. Maszyna idiosensoryczna w WARIANCIE PIERWSZYM – RAMOWYM projektu i budowy Jerzego N. Grzegorka. Fot. Ewelina Grzegorek (listopad 2023)

W WARIANCIE DRUGIM – SZEŚCIENNYM, jako ramy – bryły w kształcie sześcianu z rozpiętymi w OŚMIU PUNKTACH – czterech na górze i czterech na dole, w podwójną literę X elastycznymi linami – gumami. W środku – liter X – zamontowany jest wałek obrotowy o długości 80 cm i przekroju 15 cm, który obraca się na osi: przód – tył.

InShot_20240126_184502663

Ilustracja III i IV. Maszyna idiosensoryczna w WARIANCIE DRUGIM – SZEŚCIENNYM projektu i budowy Jerzego N. Grzegorka. Fot. Ewelina Grzegorek (listopad 2023)

MASZYNA IDIOSENSORYCZNA – DZIAŁANIE

Tancerka/tancerz rozpoczynając ćwiczenia staje naprzeciwko wałka obrotowego.

Ilustracja V. Pożycia wyjściowa – regulacyjna w WARIANCIE PIERWSZYM – RAMOWYM z podwójnym wałkiem obrotowym Na zdjęciu tancerz-aktor TRUE – niewidomy Kacper Kozłowski . Fot. Ewelina Grzegorek (listopad 2023)

Wałek obrotowy, zostaje wyregulowany na wysokość mostka tancerki/tancerza.

Ilustracja VI. Regulacja obrotowego wałka. Na zdjęciu autor wraz z tancerzem-aktorem TRUE głuchoniewidomym Karolem Pabichem. Fot. Ewelina Grzegorek (listopad 2023)

MASZYNA IDIOSENSORYCZNA umożliwia wykonywanie ruchu na osiach: przód – tył, prawo – lewo, góra – dół oraz na płaszczyznach: drzwiowej, stołowej i poprzecznej.

Ilustracja VII-X. Ćwiczenia przykładowe w WARIANCIE PIERWSZYM – RAMOWYM z podwójnym wałkiem obrotowym. Na zdjęciu autor wraz z tancerz-aktor TRUE głuchoniewidomy Karol Pabich. Fot. Ewelina Grzegorek (listopad 2023)

Ilustracja XI-XIV. Ćwiczenia przykładowe w WARIANCIE PIERWSZYM – RAMOWYM z podwójnym wałkiem obrotowym. Na zdjęciu tancerz-aktor TRUE – niewidomy Kacper Kozłowski. Fot. Ewelina Grzegorek (listopad 2023)

Ilustracja XI-XXIII. Ćwiczenia przykładowe w WARIANCIE DRUGIM – SZEŚCIENYM z podwójnym wałkiem obrotowym Na zdjęciu autor wraz z tancerz-aktor TRUE głuchoniewidomy Karol Pabich. Fot. Ewelina Grzegorek (listopad 2023)

MASZYNA IDIOSENSORYCZNA I JEJ ZAKRESY ODDZIAŁYWANIA – W STRONĘ SYNERGII

MASZYNA IDIOSENSORYCZNA umożliwia wykonywanie ćwiczeń ruchowo-rytmicznych, które umożliwiają inicjowanie procesu odkrywania SWOISTEGO IDIOMU RUCHU I RYTMU u tancerki/tancerza z niepełnosprawnością wzroku. To równocześnie inicjowanie samokształcenia poprzez odkrywanie i doskonalenie IDIOMU w kolejnych etapach, a następnie tworzenie złożonych zestawień, struktur ruchu irytmu – IDIOMATÓW.

Ćwiczenia wykonywane na MASZYNIE IDIOSENSORYCZNEJ rozbudzają aktywność poznawczą, zaufanie do własnego ciała, w szczególności potrzebę  eksploracji zasad jego mechaniki, w tym zakresów ruchu i rytmu, eksplorację przestrzeni oraz estetykę ruchu. Ćwiczenia ogniskują uwagę na jakości wyprowadzanego ruchu i jego rytmu. Dzięki regulacji elastycznych lin maszyna stawia różny opór. Takie rozwiązanie przyczynia się do rozwijania umiejętności wchodzenia w relację z inną tancerką/tancerzem wykorzystując technikę kontaktu improwizacji, improwizacji „swobodnej” oraz „strukturalnej” wraz opracowywaniem IDIOMATÓW – zestawów, struktur ruchu i rytmu w oparciu o swoisty idiom tancerki/tancerza. MASZYNA IDIOSENSORYCZNA umożliwia podejmowanie twórczej komunikacji tancerki/tancerza z IDIOCHOREOGRAFEM w modelu partycypacyjnym. Umożliwia to tworzenie IDIOCHOREOGRAFII z włączaniem impulsów/katalizatorów zewnętrznych jak: muzyka, dźwięki, głos ludzki i wewnętrznymi jak: wykosztowanie własnego głosu.

MASZYNA IDIOSENSORYCZNA zrodziła się z idei odkrywania i doskonalenia potencjałów idiomów ruchu i rytmu przez tancerzy niewidomych. Czy tylko niewidomych? Należy wyraźnie podkreślić, że nie. Na MASZYNIE IDIOSENSORYCZNEJ ćwiczenia ruchowe i rytmiczne praktykować może każdy z tancerzy niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych.

Pełen opis MASZYNY IDIOSENSORYCZNEJ został zamieszczony w publikacji w czasopiśmie naukowym: Jerzy N. Grzegorek, Idiochoreografia w sztuce teatru tańca osób niepełnosprawnych. Definicja, metoda i zakresy oddziaływania / wersja anglojęzyczna. Jerzy N. Grzegorek, Idiochoreography in the art of dance theater of disabled people. Definition, method and ranges of impact. Publikacja ukaże się w drugim kwartale 2024 roku.

B a c k T o T o p B a c k T o T o p

TEATR RUCHU UMOWNIE EWIDENTNEGO – JERZEGO N. GRZEGORKA W
SZCZECINIE

E-MAIL: jerzygrzegorekpt@gmail.com
Tel: 502690450

FUNDACJA OŚRODEK PRAKTYK TEATRALNO-TANECZNYCH TRUE

KRS 0001034540

NIP 9552572006

REGON 525226210

NUMER KONTA BANKOWEGO:

36 1240 3927 1111 0011 2670 6715

E-MAIL: fundacjatrue@gmail.com

JESTEŚMY NA: PATRONITE.PL

WESPRZYJ NAS I KLIKNIJ W LINK https://patronite.pl/TRUE

Skip to content