PROJEKTY

TEATR RUCHU W OBRAZIE WIDZIANYM BEZ LUSTRA /2014 /2015

INSPIRACJA

Odkrywanie swoistego ruchu i rytmu tańca u osób niewidomych i słabowidzących.

Idea i warsztat autorski:  Jerzy N. Grzegorek 

Miejsce: Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego 

Projekt przeznaczony dla osób niewidomych i niedowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego.

OPIS: 

Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Szansa dla Niewidomych we współpracy i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem było poprowadzenie czternastodniowego warsztatu tańca z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Warsztat autorski: „Teatr Ruchu w Obrazie Widzianym bez Lustra” został skierowany do osób niewidomych i niedowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego. W wyniku doskonałej komunikacji i atmosfery twórczej zrodziła się u prowadzącego idea zrealizowania spektaklu z portugalską muzyką Fado, która towarzyszyła warsztatowi. Tak powstał pierwszy spektakl ,,Korowód w Fado” inicjując powstanie TRUE Teatru Ruchu Umownie Ewidentnego. 

INKLUZIA I ANIMACJA TANCERZY I ODBIORCÓW KULTURY TANECZNEJ OSÓB NIEPEŁNSOPARWNYCH PRZEZ TEATR   / „KULTURA INTERWENCJE 2022” NARODOWE CENTRUM KULTURY

Projekt napisany przez Jerzego N. Grzegorka w Domu Kultury Krzemień w Szczecinie. Przyznana kwota na realizację Korowodu w Tęsknocie. Opór 16 000 zł. W wyniku opuszczenia przez TRUE Domu  Kultury Krzemień – projekt nie został uruchomiony. 

STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO / 2021
TEATR RUCHU UMOWNIE EWIDENTNEGO – INKLUZJA i ANIMACJA KULTURY TANECZNEJ OSÓB (NIE?)PEŁNOSPRAWNYCH 
INSPIRACJA

Wdrożenie autorskich założeń twórczych i metodycznych w przedsięwzięcie warsztatowe i stworzenie w rezultacie spektaklu teatru-tańca  z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. 

Zrealizował  Jerzy N. Grzegorek 

Miejsce: Dom Kultury Krzemień w Szczecinie 

Termin realizacji: styczeń -grudzień 2021 r.  

OPIS: 

Koncepcja projektu oparta była na artystycznej pracy twórczej i teoretyczno-naukowych badaniach w działaniu z zakresu kultury tanecznej osób niepełnosprawnych. Ideą  stało się praktyczne i teoretyczne poszerzenie wiedzy o edukacji tanecznej i edukacji poprzez taniec z udziałem osób niepełnosprawnych. Cel obejmował przełamywanie barier społeczno-kulturowych w obszarze postrzegania niepełnosprawności jako inhibitora działań twórczych i przeciwdziałanie (samo)marginalizacji rozwoju artystycznego. Projekt składał się z trzech rozwojowych, spiralnie nawracających etapów: działań warsztatowych, pracy koncepcyjno-twórczej i interaktywnego spektaklu w bezpośrednim „spotkaniu” z widzem. Ewaluacja podjętych działań projektowych opierała się na synergii kształcenia – do tańca i przez – taniec w korespondencji z nabywaniem kompetencji do odczytywania dzieł sztuki, kreowania konstruktywnej krytyki artystycznej z uwzględnieniem roli i specyfiki indywidualności idiomów ruchu osób niepełnosprawnych.

KOT W PUSTYM MIESZKANIU /2023
INSPIRACJA

Wiersz Wisławy Szymborskiej

Etiuda idiochoreograficzna w kategorii teatralno-recytatorskiej – wywiedzione ze słowa.

Czas: 9 minut

Opis: Projekt zainicjowany przygotowaniem się Alicji Czarnuszki na start w Kategorii  “Wywiedzione ze słowa” 26 maja 2023 r. w Ostrołęce na 68 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Było to zarazem spotkanie i konkurs laureatów ze wszystkich województw  w kategoriach  recytacji i wywieszonego ze słowa.

Wywodzenie słowem, ruchem, dźwiękiem zaproponował Jerzy N. Grzegorek 

Wywodzi słowem, ruchem, dźwiękiem Alicja Czarnuszka

INKLUZJA I ANIMACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI POPRZEZ TEATR TAŃCA /2023

Realizacja Fundacja Ośrodek Praktyk Teatralno-Tanecznych TRUE / Teatr Ruchu Umownie Ewidentnego   

Miejsce: Dom Kultury Słowianin w Szczecinie  

Przyznana dotacja: 10 000 zł 

Opis zadania

Realizacja prób artystycznych celem wystawienia spektaklu “Korowód w Tęsknocie. Opór” Teatru Ruchu Umownie Ewidentnego z tancerzami-aktorami z różnymi niepełnosprawnościami w Szczecinie z włączającym warsztatem animacyjno-edukacyjnym. Próby o charakterze twórczym wraz z warsztatem z zakresu animacji kultury /swoistej kultury teatru tańca osób z różnymi niepełnosprawnościami/ i edukacji włączającej. Zadanie obejmuje obszar wiedzy o kulturze teatru tańca osób z niepełnosprawnościami wraz z jej animacją, wiedzą na temat dostępności infrastruktury   dla osób niepełnosprawnych, twórczości artystycznej opartej na samodzielnej realizacji działania przez osoby niepełnosprawne wraz z ich aktywnym udziałem w kreacji sztuki. Próby zrealizuje Fundacja wraz z zespołem TRUE Teatru Ruchu Umownie Ewidentnego, którego skład tworzą osoby z różną niepełnosprawnością. Celem zadania jest przygotowanie zespołu TRUE do wystawienia w Szczecinie spektaklu “Korowód w Tęsknocie. Opór” i zainicjowanie integracji społeczności osób z różnymi niepełnosprawnościami Szczecina, regionu oraz całego kraju poprzez sztukę i edukację włączającą z animacją swoistej kultury osób niepełnosprawnych.

„Zadanie sfinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego”

POSZERZANIE GRANIC AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ I EDUKACYJNEJ PRZEZ SZTUKĘ I DLA SZTUKI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. “AKTYWNI PRZEZ SZTUKĘ – SZTUKĄ SPRAWNIEJSI” 2024

Realizacja Fundacja Ośrodek Praktyk Teatralno-Tanecznych TRUE / Teatr Ruchu Umownie Ewidentnego  

B a c k T o T o p B a c k T o T o p

TEATR RUCHU UMOWNIE EWIDENTNEGO – JERZEGO N. GRZEGORKA W
SZCZECINIE

E-MAIL: jerzygrzegorekpt@gmail.com
Tel: 502690450

FUNDACJA OŚRODEK PRAKTYK TEATRALNO-TANECZNYCH TRUE

KRS 0001034540

NIP 9552572006

REGON 525226210

NUMER KONTA BANKOWEGO:

36 1240 3927 1111 0011 2670 6715

E-MAIL: fundacjatrue@gmail.com

JESTEŚMY NA: PATRONITE.PL

WESPRZYJ NAS I KLIKNIJ W LINK https://patronite.pl/TRUE

Skip to content