OBECNY PROCES TWÓRCZY

KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS /2023/2024

INSPIRACJA

Prace nad najnowszym KOROWODEM rozpoczęły się w styczniu 2023 roku. Inspiracją  stała się twórczość  artysty konceptualnego Romana Opałki. Malarz, rysownik podejmujący tematykę wanitatywną urodził się w 1931 r. we Francji. Kształcił się a następnie tworzył w Polsce. W 1977 roku powrócił do Francji gdzie odniósł wielki sukces stając się niewątpliwie jednym z najbardziej znanych poza krajem polskich artystów. Jerzy N. Grzegorek przedstawił swojemu zespołowi  koncepcję podjęcia się próby kontynuacji konceptu całożyciowego “obrazów liczonych” Romana Opałki związanego z czasem i przemijaniem.

PUNKT WYJŚCIA

Koncept całożyciowy Romana Opałki zawiera trzy przenikające się poziomy oparte na procesie: malowania obrazu, który rozjaśniał się przez lata;  dopełniające go elementy wizualne fotograficzne portrety artysty i foniczne w postaci głosu artysty odliczającego kolejno nanoszone na płótno liczby zapisywane na nośniku audio. Pod koniec kwietnia 2011 roku, kiedy w Berlinie otwarto wystawę Opałki “Oktogon”, liczbą jaką artysta osiągnął w swoich płótnach było 5 590 000. W ostatnim wywiadzie udzielonym tuż przed śmiercią powiedział, że maluje obecnie liczbę “pięć milionów sześćset cztery tysiące i coś tam”. Jego marzeniem było dojście do siedmiu siódemek. Krytycy sztuki podkreślają do dziś, że nikt nie jest wstanie podjąć kontynuacji niniejszego konceptu, którego sens skończyć się miał wraz z śmiercią Romana Opałki.

    T R A I L E R
PRÓBA  PODJĘCIA  KONCEPTU 

Próbę podjęcia konceptu reżyser formułuje poprzez performatywny korowód  którego swoisty ruch i rytm realizują współpracujący ludzie i machiny.

LUDZIE I MACHINY   

Nanoszenie kolejnych liczb na płótno reżyser zastępuje koncepcją swoistego ich rzeźbienia w płycie gipsowej: PŁYCIE CZASU. Powstający tym samym EPIGRAF LICZONY tworzy na oczach widza-uczestnika zaproszony do KOROWODU W PRZEMIJANIU. CZAS szczeciński artysta sztuk plastycznych, malarz obrazów dotykowych dla osób niewidomych Krzysztof Majorek przeistaczając się w CZASU PORUSZYCIELA MACHIN. Wraz z reżyserem przyjęli za punkt wyjścia do rozprawy o czasie liczbę 5604004, którą CZASU PORUSZYCIELA MACHIN rzeźbi w PŁYCIE CZASU rozpoczynając PRZEMIJANIE. Pojawiającej się liczbie towarzyszy niewidomy MÓWCA, który odczytuje liczbę niesłyszącemu i niedowidzącemu GŁOSICIELOWI. Ten z kolei ogłasza ją żywym i umarłym. W świat tego Korowodu bezpośrednio wpisany jest WIDZ-UCZESTNIK zdarzeń. To jemu STRAŻNICY CZASU przekazują odpowiedzialność za uruchomienie machiny ŚLUZY CZASU celem PRZEPROWADZENIA PRZYSZŁOŚCI KU PRZESZŁOŚCI. STRAŻNICY CZASU równocześnie dopilnowują ruchu i rytmu poszczególnych machin. MACHINĘ STROJENIA CZASU, którą doświadczać będą w sposób bezpośredni WIDZOWIE-UCZESTNICY ZDARZEŃ uruchamia PORUSZYCIEL CISZY.

ROZPRAWA O ISTOCIE CZASU

Czas – jago źródło i znaczenie wobec życia człowieka i otaczającego go bezmiaru światów rozważany jest od starożytności. Jednym z przełomowych dzieł traktujących o istocie czasu są WYZNANIA Św. Augustyna. Autor i badacz stawia w dziele przejmujące i wskroś przenikające pytania o naturę czasu – jego somaestetycznego i egzystencjalnego doświadczenia przez człowieka. Reżyser uznając siłę i aktualność tych rozważań adaptuje je, dokonuje selekcji tekstów, poddaje redakcji wpisując w KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS jako jeden z jego trzech wymiarów/poziomów – rozpościerając go niczym malarski blejtram. WYZNANIA wprowadzają WIDZA-UCZESTNIKA w swoiste misterium odkrywania, (roz)poznania, analizowania wiedzy. Owego wprowadzenia dokonują Nawigatorzy. Nie są oni niezależnymi bytami, stojącymi obok, jak grecki chór, lecz aktywnymi podmiotami narracji stawiając pytania a niejednokrotnie odpowiadając na nie poprzez spływające na nich dary łaski rozumienia. Korowód rozpoczyna niesłyszący i niedowidzący Głosiciel dokonujący wprowadzenia do rozważań nad poznaniem istoty czasu .

IDIOCHOREOGRAFIE 

Ruch i jego rytm nie są wprost oczywiste. Tu wszystko jest tańcem.

MUZYKA I DŹWIĘKI 

Przez Korowód przepływa muzyka francuskiego kompozytora Jeann Michael Jarre. To wybór świadomy jaki reżyser dokonał wraz z pojawiającą się myślą o tym korowodzie. Muzyka i dźwięki komponowane przez tego artystę są kosmologiczne, ponadczasowe, łamiące reguły przemijania i upływu czasu. Utwór „Blah Blah Cafe” z płyty „Zooloock” staje się motywem przewodnim. Co najistotniejsze – muzyka i dźwięki poruszane są na żywo z płyt gramofonowych przez ANIMATORA DŹWIĘKU, który reaguje intuicyjnie, jest w pełni zaangażowany w korowód, nie jest nieomylny.

SKŁAD KOROWODU

MÓWCA Kacper Kozłowski  (Niewidomy; dziecięce  porażenie, niepełnosprawność motoryczna)

GŁOSICIEL Karol Pabich (Niesłyszący,  słabowidzący)

PORUSZYCIEL CISZY  Łukasz Baran (Zespół Downa)

STRAŻNIK CZASU Jerzy N. Grzegorek (Proteza kości promieniowej, niepełnosprawność motoryczna/dysfunkcja kolana). 

STRAŻNICZKA CZASU Carmen Siekierzycka (Nie chodzi; niepełnosprawność motoryczna).

STRAŻNICZKA CZASU Maja Wilkowiecka (tancerka-aktorka TRUE z wrodzoną łamliwość kości)

CZASU PORUSZYCIEL MACHIN Krzysztof Majorek (Niepełnosprawność motoryczna – Stwardnie nierozsiane). 

NAWIGATORKA  Danuta Łuszczek (Niewidoma (jedno oko) słabowidząca) 

NAWIGATOR  Janusz Bąk (Słabowidzący, oczopląs).

NAWIGATORKA  Alicja Czarnuszka (Słabowidząca, przeczep obu rogówek, niedosłuch.

 

Plakat wraz z projektem graficznym / Przemek Gamdzyk/ nieodpłatnie wykonała dla TRUE szczecińska firma KA Druk. Dziękujemy pięknie Panu Mariuszowi Kotarskiemu za wsparcie i otwartość 

Kartę okazjonalną – Premierową “Korowód w Przemijaniu. Czas”
w alfabecie brajlowskim wykonał specjalnie dla Państwa na Premierę tancerz-aktor niewidomy Kacper Kozłowski o następującej treści:
– Korowód w Przemijaniu. Czas / Teatr Ruchu Umownie Ewidentnego /Premiera 24.05.2024 Scena Domu Kultury Słowianin –  
B a c k T o T o p B a c k T o T o p

TEATR RUCHU UMOWNIE EWIDENTNEGO – JERZEGO N. GRZEGORKA W
SZCZECINIE

E-MAIL: jerzygrzegorekpt@gmail.com
Tel: 502690450

FUNDACJA OŚRODEK PRAKTYK TEATRALNO-TANECZNYCH TRUE

KRS 0001034540

NIP 9552572006

REGON 525226210

NUMER KONTA BANKOWEGO:

36 1240 3927 1111 0011 2670 6715

E-MAIL: fundacjatrue@gmail.com

JESTEŚMY NA: PATRONITE.PL

WESPRZYJ NAS I KLIKNIJ W LINK https://patronite.pl/TRUE

Skip to content