ZESPÓŁ

ZESPÓŁ

KACPER KOZŁOWSKI

ALEKSANDRA KUFERA

ALICJA CZARNUSZKA

DANUTA ŁUSZCZEK

ANGELIKA „FROGY” DOMAŃSKA

JANUSZ BĄK

CARMEN SIEKIERZYCKA

KAROL PABICH

JERZY N. GRZEGOREK

KRZYSZTOF MAJOREK

AGNIESZKA KSIĄG

MAJA WILKOWIECKA

ŁUKASZ BARAN

ZESPÓŁ ANIMACJI SCENICZNEJ

EWELINA GRZEGOREK

O ZESPOLE

KACPER JAKUB KOZŁOWSKI

Urodzony 16.12.1988 r. w Szczecinie. Jest tancerzem-aktorem TRUE niewidomym z dziecięcym porażeniem mózgowym. Ukończył studia licencjackie na kierunku Europeistyka w Uniwersytecie Szczecińskim na wydziale Humanistycznym oraz studia magisterskie na kierunku Socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest jednym z pierwszych tancerzy-aktorów T R U E. Brał udział w I i II edycji warsztatów „Teatr Ruchu w Obrazie Widzianym bez Lustra”. Pracował nad KOROWODEM W FADO z Premierą w 2014 r. i kolejnych trzech odsłonach tego KOROWODU w 2014 i 2015 r. Ponownie wrócił do zespołu TRUE w styczniu 2023 r.  podejmując się pracy nad KOROWODEM W PRZEMIJANIU CZAS i rolą MÓWCY. Poszerza zakresy własnego idiomu ruchu i rytmu w laboratorium TRUE. Pracuje nad wykorzystaniem głosu.

 

SPEKTAKLE Z KACPREM KOZŁOWSKIM

KOROWÓD W FADO

KOROWÓD W PREZMIJANIU. CZAS

 

MAJA WILKOWIECKA

Maja Wilkowiecka urodzona 16.01.2008r. w Szczecinie Tancerka-aktorka TRUE z wrodzoną łamliwość kości, od urodzenia jeździ na wózku inwalidzkim. Uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie do klasy drugiej na profilu humanistycznym. Interesuje się muzyką, uprawia sport na tyle ile pozwala jej choroba. Mimo licznych złamań jest zawsze uśmiechnięta i dąży do celu. Do Teatru Ruchu Umownie Ewidentnego dołączyła w kwietniu 2024 r. Dołączyła do pracy nad  Korowodem w Przemijaniu. Czas”. 
 
KOROWÓD W PRZEMIJANIU CZASU
 

KOROWÓD W FADO

KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS

ALEKSANDRA KUFERA

Urodzona w Szczecinie. Jest niewidomą tancerką-aktorką TRUE. Jest jedną z pierwszych tancerek-aktorek T R U E. Brała udział w I i II edycji warsztatów „Teatr Ruchu w Obrazie Widzianym bez Lustra”. Pracowała nad KOROWODEM W FADO Premierą w 2014 r. i kolejnych trzech odsłonach tego Korowodu w 2014 i 2015 r. Ponownie wróciła do zespołu w styczniu 2021 r. intensywnie pracując nad swoistym idiomem ruchu i rytmu w projekcie stypendialnym Jerzego N. Grzegorka i KOROWODEM W BLUESIE. MANDALA z Premierą w listopadzie 2021 r. i trzech kolejnych odsłonach spektaklu na deskach Domu Kultury Krzemień w Szczecinie. Zagrała na KONTRAPUNKCIE w kwietniu 2022 r. Wyjechała na studia do Poznania. Czekamy na jej powrót.

 

SPEKTAKLE Z ALEKSANDRĄ KUFERĄ

KOROWÓD W FADO

KOROWÓD W BLUSIE. MANDALA

KOROWÓD W FADO

KOROWÓD W BLUESIE. MANDALA

ALICJA CZARNUSZKA

Urodziła się 01.01.1966 roku. Słabowidząca i słabosłysząca tancerka-aktorka TRUE po przeszczepach obu rogówek. Jest członkiem Grupy Wokalno-Teatralnej ESPERO przy PZN w Szczecinie prowadzoną przez dr Krystynę Maksymowicz i aktorką Teatru Aktora Niewidomego ITAN Artura Dziurmana w Krakowie. 40 lat na scenie jako recytatorka i twórca monodramów. Dyplom Animatora Ruchu Społeczno-Kulturalnego osób niewidomych 2016r. Wyróżnienie – odznaka Zasłużona dla Kultury Polskiej 2018r.  Monodramy: „Mańka” na podstawie Sylwia Hutnik I miejsce – Sam na scenie; „Niewidka” Tadeusza Nowaka Gran Prix na Festiwalu Trybuna Teatru w Piotrkowie Trybunalskim. Mistrzyni Słowa na Polsko-Ukraińskich Spotkaniach ze Sztuką Słowa w Elblągu; Tytuł Arcymistrzyni Słowa na Jesiennym Turnieju Romantycznym 2011. Jej pasją jest śpiew, gra na gitarze i malarstwo. 

Jedna z pierwszych tancerek-aktorek TRUE. Brała udział w I edycji warsztatów „Teatr Ruchu w Obrazie Widzianym bez Lustra”. Pracowała nad KOROWODEM W FADO z Premierą w 2014 r. i kolejnych trzech odsłonach tego Korowodu w 2014 i 2015 r. Ponownie wróciła do zespołu w styczniu 2021 r. intensywnie pracując nad swoistym idiomem ruchu i rytmu w projekcie stypendialnym Jerzego N. Grzegorka i KOROWODEM W BLUESIE. MANDALA, którego Premiera miała miejsce 19 listopada 2021r. oraz trzech kolejnych odsłonach spektaklu na deskach Domu Kultury Krzemień w Szczecinie. Zagrała na KONTRAPUNKCIE w kwietniu 2022 r. Od stycznia 2022 roku rozpoczęła pracę nad KOROWODEM W TĘSKNOCIE. OPÓR. Wyjechała z zespołem TRUE na Międzynarodowym Festiwal Sytuacje/Relacje grając jego Premierę 28 listopada 2022 roku na deskach Bydgoskiego Centrum Kultury a następnie na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy na specjalne zaproszenie władz miasta Bydgoszczy 21 marca 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Zespołu Downa. Szczecińską Premierę KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR zagrała w dniu 13.10.2023 roku w CIELĘTNIKU na szczecińskiej Łasztowni. Od tycznia 2023r. rozpoczęła pracę nad KOROWODEM W PRZEMIJANIU. CZAS i rolą N AWIGATORKI  z tekstami Św. Augustyna. Pracuje nad rozwojem idiomu  ruchu i rytmu oraz słowem w Laboratorium TRUE. Istotnym stało się dla niej łączenie słowa i ruchu. Inspiracji poszukuje u tancerek-aktorek wuppertalskiego teatru tańca Piny Bausch.  

 

SPEKTAKLE Z ALICJĄ CZARNUSZKĄ

KOROWÓD W FADO

KOROWÓD W BLUSIE. MANDALA

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W FADO

KOROWÓD W BLUESIE. MANDALA

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

DANUTA ŁUSZCZEK

Urodziła się  20.11.1956 r. w Szczecinie.  Słabowidząca tancerka-aktorka TRUE.  Jest członkiem Grupy Wokalno-Teatralnej ESPERO przy PZN w Szczecinie prowadzoną przez dr Krystynę Maksymowicz.  Laureatka Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich, Przeglądów Amatorskich Zespołów Teatralnych, Przeglądów Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych. Otrzymała wyróżnienia min. na 57 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Ostrołęka 2012; 41 Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim za „Wobec własnego czasu” 2018; X Konkursie Recytatorskim za „Wyjście z cienia’ 2020. Dołączyła do zespołu TRUE w styczniu 2021 r. intensywnie pracując nad własnym idiomem ruchu i rytmu w projekcie stypendialnym Jerzego N. Grzegorka i KOROWODEM W BLUESIE. MANDALA, którego Premiera miała miejsce 19 listopada 2021r. oraz trzech kolejnych odsłonach spektaklu na deskach Domu Kultury Krzemień w Szczecinie. Zagrała na   KONTRAPUNKCIE w kwietniu 2022 r. Od stycznia 2022 roku rozpoczęła pracę nad KOROWODEM W TĘSKNOCIE. OPÓR. Wyjechała z zespołem TRUE na Międzynarodowym Festiwal Sytuacje/Relacje grając jego Premierę 28 listopada 2022 roku na deskach Bydgoskiego Centrum Kultury a następnie na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy na specjalne zaproszenie władz miasta Bydgoszczy 21 marca 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Zespołu Downa. Premierę w Szczecinie KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR zagrała w dniu 13.10.2023 roku w CIELĘTNIKU. Od stycznia 2023r. rozpoczęła pracę nad KOROWODEM W PRZEMIJANIU. CZAS i rolą NAWIGATORKI z tekstami Św. Augustyna. Pracuje nad rozwojem idiomu ruchu i rytmu oraz słowem w Laboratorium TRUE. Istotnym w jej kreacji artystycznej jest wątek emancypacyjny kobiet dojrzałych. Jest członkiem zarządu Fundacji Ośrodek Praktyk Teatralnych TRUE trzymając pieczę nad organizacją życia szczecińskiego teatru tańca.

 

SPEKTAKLE Z DANUTĄ ŁUSZCZEK

KOROWÓD W BLUSIE. MANDALA

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS

 

KOROWÓD W BLUESIE. MANDALA

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS

ANGELIKA „FROGGY” DOMAŃSKA

Urodzona 08.01.1981 roku w Szczecinie. Tancerka-aktorka TRUE na wózku z wrodzoną łamliwością kości i deformacją ciała. Ukończyła Europeistykę oraz podyplomowe studia z zakresu Social-Media i      E-marketing w Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie. Uczęszczała do  Klubu Sportowego Inwalidów “Start” w Szczecinie będąc w Grupie Tańca Towarzyskiego na Wózkach.  Dołączyła do zespołu TRUE w styczniu 2021 r.  intensywnie pracując nad swoistym idiomem ruchu i rytmu w projekcie stypendialnym Jerzego N. Grzegorka i KOROWODEM W BLUESIE. MANDALA z Premierą w listopadzie 2021 r. i trzech kolejnych odsłonach spektaklu na deskach Domu Kultury Krzemień w Szczecinie. Zagrała na KONTRAPUNKCIE w kwietniu 2022 r. Rozpoczęła pracę nad KOROWODEM W TĘSKNOCIE. OPÓR. Zmuszona była zrezygnować z powodu złamania kości udowej i operacji. W pracy nad własnym ruchem i rytmem często odwołuje się do praktyki Dava Toole oraz Lisy Bufano. 

 

SPEKTAKLE Z ANGELIKĄ „FROGGY” DOMAŃSKĄ

KOROWÓD W BLUSIE. MANDALA

ŁUKASZ BARAN

Urodzony 02.04.1987 r. w Szczecinie. Tancerz-aktor TRUE z Zespołem Downa. Uczęszcza na Warsztat terapii zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych. W marcu 2021r.  dołączył do zespołu TRUE. Rozpoczął intensywną pracę nad wyłanianiem własnego idiomu ruchu i rytmu w projekcie stypendialnym Jerzego N. Grzegorka. Współtworzył KOROWÓD W BLUESIE. MANDALA, którego Premiera miała miejsce 19 listopada 2021r. oraz trzech kolejnych odsłonach spektaklu na deskach Domu Kultury Krzemień w Szczecinie a następnie na szczecińskim. Zagrał na KONTRAPUNKCIE w kwietniu 2022 r. Od stycznia 2022 roku rozpoczął pracę nad KOROWODEM W TĘSKNOCIE. OPÓR. Wyjechał z zespołem TRUE na Międzynarodowym Festiwal Sytuacje/Relacje grając jego Premierę 28 listopada 2022 roku na deskach Bydgoskiego Centrum Kultury a następnie na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy na specjalne zaproszenie władz miasta Bydgoszczy 21 marca 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Zespołu Downa. Premierę w Szczecinie KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR zagrał w dniu 13.10.2023 roku w CIELĘTNIKU na szczecińskiej Łasztowni. Od stycznia 2023 r. rozpoczął pracę nad  KOROWODEM W PRZEMIJANIU. CZAS i rolą PORUSZYCIELA CISZY poruszając  MACHINĄ CISZY. Zgłębia warsztat w Laboratorium TRUE pracując intensywnie nad swoistym ruchem i rytmem tańca. Specjalizuje się w technice kontaktu improwizacji.

 

SPEKTAKLE Z ŁUKASZEM BARANEM

KOROWÓD W BLUESIE. MANDALA

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS

KOROWÓD W BLUESIE. MANDALA

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS

JANUSZ BĄK

Urodził się 18.01.1967 r.  Słabowidzący tancerz-aktor TRUE. Jest członkiem Grupy Wokalno-Teatralnej ESPERO przy PZN w Szczecinie prowadzoną przez dr Krystynę Maksymowicz. Aktor z osiemnastoletnim stażem Teatru Aktora Niewidomego ITAN Artura Dziurmana w Krakowie. Recytator i laureat wielu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach recytatorskich.  Jest muzykiem pasjonatem: instrument harmonijka ustna. Maluje i wystawia swoje prace.

Jest jednym z pierwszych tancerzy-aktorów TRUE towarzysząc jako uczestnik-obserwator przy pracach nad Korowodem  w Fado  w  2014 r.  Dołączył do zespołu w styczniu 2021 r. intensywnie pracując nad własnym idiomem ruchu i rytmu w projekcie stypendialnym Jerzego N. Grzegorka i KOROWODEM W BLUESIE. MANDALA, którego Premiera miała miejsce 19 listopada 2021r. oraz trzech kolejnych odsłonach spektaklu na deskach Domu Kultury Krzemień w Szczecinie. Zagrał na KONTRAPUNKCIE w kwietniu 2022 r. Od stycznia 2022 roku rozpoczął pracę nad KOROWODEM W TĘSKNOCIE. OPÓR.  Janusz Bak po premierze KOROWODU W BLUESIE. MANDALA w garderobie zagrał motyw Bella Ciao na harmonijce ustnej co stało się motywem przewodnim kolejnego KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR. Wyjechał z zespołem TRUE na Międzynarodowym Festiwal Sytuacje/Relacje grając jego Premierę 28 listopada 2022 roku na deskach Bydgoskiego Centrum Kultury a następnie na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy na specjalne zaproszenie władz miasta Bydgoszczy 21 marca 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Zespołu Downa. Premierę w Szczecinie KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR zagrał w dniu 13.10.2023 roku w „CIELĘTNIKU” na szczecińskiej Łasztowni. Od stycznia 2023r. rozpoczął pracę nad KOROWODEM W PRZEMIJANIU. CZAS i rolą NAWIGATORA z tekstami Św. Augustyna. Poszerza zakresy idiomu ruchu i rytmu  oraz pracy nad słowem w Laboratorium TRUE.

 

SPEKTAKLE Z JANUSZEM BĄKIEM 

KOROWÓD W BLUESIE. MANDALA

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS

KOROWÓD W BLUESIE. MANDALA

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS

AGNIESZKA KSIĄG

Urodziła się 20.11.1974r. w Szczecinie. Niewidoma tancerka-aktorka TRUE z mózgowym porażeniem dziecięcym i ze spastycznością mięśni. Przez cztery lata śpiewała w Parafialnej scholii dla osób dorosłych. Dołączyła do zespołu TRUE w styczniu 2021 r. pracując nad  własnym idiomem ruchu i rytmu w projekcie stypendialnym Jerzego N. Grzegorka i KOROWODEM W BLUESIE. MANDALA, którego Premiera miała miejsce 19 listopada 2021r. oraz trzech kolejnych odsłonach spektaklu na deskach Domu Kultury Krzemień w Szczecinie. Zagrała na KONTRAPUNKCIE w kwietniu 2022 r. Od stycznia 2022 roku rozpoczęła pracę nad KOROWODEM W TĘSKNOCIE. OPÓR. Wyjechała z zespołem TRUE na Międzynarodowym Festiwal Sytuacje/Relacje grając jego Premierę 28 listopada 2022 roku na deskach Bydgoskiego Centrum Kultury a następnie na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy na specjalne zaproszenie władz miasta Bydgoszczy 21 marca 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Zespołu Downa. Premierę w Szczecinie KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR zagrała w dniu 13.10.2023 roku w CIELĘTNIKU na szczecińskiej Łasztowni. Od stycznia 2023r. rozpoczęła pracę nad KOROWODEM W PRZEMIJANIU. CZAS i rolą STRAŻNICZKI CZASU  z tekstami Św. Augustyna. Pracuje nad rozszerzaniem zakresów idiomu ruchu i rytmu oraz słowem w Laboratorium TRUE. 

 

SPEKTAKLE Z AGNIESZKĄ KSIĄG

KOROWÓD W BLUESIE. MANDALA

KOROWÓ W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU.CZAS

KOROWÓD W BLUESIE. MANDALA

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS

KAROL PABICH

Urodzony  19.01.1999 r. w Policach. Migający – tancerz-aktor TRUE niesłyszący i słabowidzący. Ukończył kierunek Projektowanie Graficzne w Akademii Sztuki w Szczecinie. Obecnie na AS studiuje kierunek Scenografia i Przestrzeń Wirtualna. Związany z teatrem od 2010 r. skupiając się wokół przedstawień w Projekcie OTWIERACZ Teatr – Współczesny w Szczecinie. Od 2017 r. czynnie włącza się w propagowanie świata osób niesłyszących. Prowadzi zajęcia i warsztaty związane z osobami głuchoniewidomymi starając się przybliżyć społeczeństwu nie tylko zagadnienia związane z niepełnosprawnością. Chce, by mogli oni poznawać sztukę tych osób i ich osiągnięcia. Stypendysta w dziedzinie kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2022. Realizował wiele własnych wystaw fotograficznych, grafiki i plakatu. Nominowany do   nagrody „Człowiek bez barier” w 2023 r. Dołączył do zespołu TRUE w listopadzie 2022 r. rozpoczynając pracę nad własnym idiomem ruchu i rytmu wchodząc w pracę nad KOROWODEM W PRZEMIJANIU. CZAS z rolą GŁOSICIELA. Dołączył do składu KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR w październiku 2023 r. pracując nad w szczecińską Premierą w dniu 13 października 2023 r. w CIELĘTNIKU na Łasztowni. Inspiruje go taniec współczesny i niemiecki teatr tańca. Poszerza zakresy idiomu ruchu i rytmu w Laboratorium TRUE. 

 

SPEKTAKLE Z KAROLEM PABICHEM

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU.CZAS

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS

CARMEN SIEKIERZYCKA

Urodzona 18.11.1989 r. Tancerka-aktorka TRUE na wózku. Studentka na kierunku Animacja Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego. Społeczniczka i emancypantka. Pasjonuje się fotografią, skończyła kurs fotograficzny prowadzony przez Pana Jacka Fijałkowskiego. Redaktorka naczelna portalu internetowego betoniarka.net do którego pisze recenzje i felietony. W wieku 8 lat rozpoczęła  naukę gry na fortepianie w ognisku muzycznym prowadzonym przez pana  prof. Bogdana Boguszewskiego , a  następnie kontynuowała naukę, w prywatnej szkole muzycznej w klasie fortepianu,  pod kierunkiem pana Piotra Szkockiego. W latach 2004-2009 uczęszczała  do  Klubu Sportowego Inwalidów “Start” w Szczecinie będąc w Grupie Tańca Towarzyskiego na Wózkach.  Obecnie uczy się śpiewu u Pani Mai Lewickiej w szkole muzycznej Fala Muzyki w Szczecinie. Dołączyła do zespołu TRUE w lutym 2022 r. pracując nad własnym idiomem    ruchu i rytmu włączając się w pracę nad KOROWODEM W TĘSKNOCIE. OPÓR. Wyjechała z zespołem TRUE na Międzynarodowym Festiwal Sytuacje/Relacje grając jego Premierę 28 listopada 2022 roku na deskach Bydgoskiego Centrum Kultury a następnie na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy na specjalne zaproszenie władz miasta Bydgoszczy 21 marca 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Zespołu Downa. Szczecińską Premierę KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR zagrała w dniu 13.10.2023 roku w CIELĘTNIKU na Łasztowni. Pracuje intensywnie nad KOROWODEM W PRZEMIJANIU. CZAS i rolą  STRAŻNICZKI CZASU z planowaną premierą w listopadzie 2023 r. a przełażoną na maj 2024 r. Rozwija potencjały idiomu ruchu i rytmu w Laboratorium TRUE

 

SPEKTAKLE Z CARMEN SIEKIERZYCKĄ

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU.CZAS

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS

Urodzony 08.04.1953  w  Szczecinie. Tancerz-aktor TRUE ze stwardnieniem rozsianym. Szczeciński artysta malarz – plastyk. Twórca obrazów z fakturami wklęsło-wypukłymi. Są to głównie abstrakcje i portrety. Tworzy obrazy dla osób niewidomych. Działa w Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Twórców Kultury i Stowarzyszeniu Artystycznym Integracji Europejskiej wystawiając prace w Polsce i za granicą. Do 2019 roku uczył kreatywności w sztukach plastycznych w Klubie Turkus w Szczecinie. Uprzystępnia i animuje kulturę świata osób niewidomych poprzez zajęcia edukacyjne i twórcze w szkołach, szpitalach, domach opieki na przykładzie twórczości własnej. Autor niezliczonej ilości wystaw i wernisaży. We Wrześniu 2021r. na zaproszenie Fundacji Szansa dla Niewidomych zrealizował wystawę swoich prac w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie na Światowym Kongres Niewidomych. W 2023 roku zrealizował wystawę GAMY, BARWY I TONACJE w Filharmonii w Szczecinie. Od 2022r. prowadzi stronę: krzysztofmajorekzstkult.blogspot.com

KRZYSZTOF MAJOREK

Krzysztof Majorek zetknął się z działalnością TRUE w 2021 r. jeszcze w trakcie realizacji KOROWODU W BLUESIE. MANDALA. Przyjął zaproszenie od Jerzego N. Grzegorka do jego autorskiego programu z udziałem publiczności na żywo pt. REZYDUA PASJI realizowanej w  Domu Kultury Krzemień w Szczecinie. Program objął realizację wernisażu TONACJE PASJI i pełną zaangażowania rozmowę z prowadzącym i publicznością. Pasja i wspólnota myślenia o sztuce i niepełnosprawności zainicjowała przyjaźnią i długimi dyskusjami między dwoma artystami. Jerzy N. Grzegorek kreując ideę bezpośredniego angażowania publiczności w swoje KOROWODY zaproponował Krzysztofowi Majorkowi dołączenie do zespołu zarówno w roli tancerza-aktora jak również indywidualnego artysty plastyka, który w KOROWODACH TRUE staje się zarówno twórcą jak i tworzywem.  Krzysztof Majorek pracę twórczą w TRUE rozpoczął wyjazdem na Międzynarodowy Festiwal Sytuacje/Relacje z Premierą KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR zagraną 28 listopada 2022 roku na deskach  Centrum Kultury w Bydgoszczy asystując. Od grudnia 2022 roku włączył się twórczo w pracę nad KOROWODEM W PRZEMIJANIU. CZAS z rolą CZASU PORUSZYCIELA MACHIN. Realizując ideę plastyczno-scenograficzną Jerzego N. Grzegorka poprzez budowę i wprowadzanie w ruch sceniczny machin, w tym niepowtarzalnego EPIGRAFU LICZONEGO.  To dojrzała współpraca. Oparta na pracy koncepcyjnej, zaangażowaniu w filozofię KOROWODU i towarzyszącej jej kreacji plastyczno-technicznej. To inspirujące dążenie obu artystów do celu rozbudzenia scenografii angażującej i wprost pochłaniającej widza-uczestnika. 

ZESPÓŁ ANIMACJI SCENICZNEJ

EWELINA GRZEGOREK

KSZTAŁCENIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE

LENA GRZEGOREK

MARCEL GRZEGOREK

EWELINA GRZEGOREK

Absolwentka kierunku Fizjoterapii w WSEiT Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Poznań-Szczecin.  Drugi kierunek studiów magisterskich ukończyła na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia w Uniwersytecie Szczecińskim pisząc pracę dyplomową Taniec aktywnością prozdrowotną i wspierającą seniorów pod kierunkiem Prof. zw. dra hab. n. med. Marian Sygita.  Specjalizuje się w prozdrowotnej animacji kultury senioralnej i kultury tańca irlandzkiego z którą związana jest od ponad 15 lat. Tancerka, – multimedalistka Międzynarodowych Zawodów Tańca Irlandzkiego w Warszawie, Bremen, Monachium, Wiedniu, Mediolanie, Salzburgu, Dublinie. Nauczycielka tańca irlandzkiego w Szkole Tańca Irlandzkiego Irish Rhythms. W 2010 roku ukończyła dwuletnie – kwalifikacyjne studium taneczne w Bydgoszczy otrzymując dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z uprawnieniami nauczyciela tańca współczesnego pod kierunkiem praktycznym u Witolda Jurewicza. Prowadzi systematyczne zajęcia z tańca irlandzkiego w Domu Kultury Krzemień, zajęcia taneczne i gimnastyczne w Domu Kultury Krzemień i Domu Kultury Słowianin w Szczecinie. 

Związana z TRUE od początku jego powstania. Najpierw towarzysząc mężowi Jerzemu N. Grzegorkowi w niekończących się dyskusjach nad projektami KOROWODÓW  i jako widz-uczestnik przy Premierze i kolejnych odsłonach KOROWODU W FADO. Aktywnie zaangażowała się w realizację filmowej zapowiedzi/trailera KOROWODU W BLUESIE MANDALA. W dalszej kolejności w realizację zapowiedzi/trailera KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR i kolejnych filmów promujących ten KOROWÓD. To równoczesne zaangażowanie się Eweliny Grzegorek w animację dźwięku i przygotowanie Premiery na Międzynarodowym Festiwal Sytuacje/Relacje grając jego 28 listopada 2022 roku na deskach Bydgoskiego Centrum Kultury a następnie na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy na specjalne zaproszenie władz miasta Bydgoszczy 21 marca 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Zespołu Downa. Realizowała animację dźwięku i przygotowywała organizacyjnie szczecińska Premierę KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR zagraną w dniu 13.10.2023 roku w „CIELĘTNIKU” na szczecińskiej Łasztowni.  Zrealizowała przedsięwzięcie nagrania i montażu zapowiedzi/trailera KOROWODU W PRZEMIJANIU. CZAS w CIELĘTNIKU na szczecińskiej Łasztowni.

ANIMACJA DŹWIĘKU, REALIZACJA ZAPOWIEDZI FILMOWYCH, LOGISTYKA

KOROWÓD W BLUESIE. MANDALA

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PZREMIJANIU. CZAS

KOROWÓD W BLUESIE. MANDALA

KOROWÓD W TĘSKNOCIE. OPÓR

KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS

LENA GRZEGOREK

Kształci się w dziedzinie tańca i gimnastyki tanecznej na zajęciach u mamy i szczecińskim studio tańca Gold Dance Academy w Szczecinie. Z zamiłowania malarka, graficzka ucząca się różnych technik plastycznych. Związana z TRUE od początku. Brała udział w Premierze KOROWODU W FADO będąc jeszcze w brzuszku. Intensywnie uczestniczy w próbach i warsztacie – Laboratorium TRUE. Podpatruje pracę taty,  często asystuje  i podejmuje się próby włączania w warsztat. Wyjechała wraz z zespołem na Międzynarodowy Festiwal Sytuacje/Relacje z Premierą KOROWODU W TĘSKNOCIE.OPÓR 28 listopada 2022r. zagraną na deskach Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy a następnie na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy na specjalne zaproszenie władz miasta Bydgoszczy 21 marca 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Zespołu Downa. Wspomagała jako wolontariuszka i asystentka animacji oświetlenia sceny  szczecińską Premierę KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR 13.10.2023 w Szczecinie w CIELĘTNIKU na Łasztowni. Zaangażowała się w KOROWÓD W PRZEMIJANIU. CZAS.  

Doświadczanie i uczenie się świata osób niepełnosprawnych to nic niezwykłego dla Leny. To codzienność jej wzrastania. 

MARCEL GRZEGOREK

Interesuje się informatyką. Jego pasją są gry realistyczne, Minecraft, piłka nożna i koszykówka. Jako roczny chłopiec angażował się w prace nad KOROWODEM W FADO poprzez wielogodzinną obserwację przygotowań do Premiery i kolejnych odsłon.  Pomaga na próbach i w warsztacie – Laboratorium TRUE asystując przy animacji dźwięku i światła. Uczestniczył w pracach organizacyjnych nad KOROWODEM W BLUESIE. MANDALA. Asystował (obsługa jednego z reflektorów)  przy szczecińskiej Premierze KOROWODU W TĘSKNOCIE. OPÓR  w dniu 13.10.2023 roku w CIELĘTNIKU na  Łasztowni. Z pasją podpatruje organizacji sceny, pracy ze światłem i dźwiękiem. 

Czekamy na nowych, młodych poszukiwaczy przygód z teatrem tańca.

B a c k T o T o p B a c k T o T o p

TEATR RUCHU UMOWNIE EWIDENTNEGO – JERZEGO N. GRZEGORKA W
SZCZECINIE

E-MAIL: jerzygrzegorekpt@gmail.com
Tel: 502690450

FUNDACJA OŚRODEK PRAKTYK TEATRALNO-TANECZNYCH TRUE

KRS 0001034540

NIP 9552572006

REGON 525226210

NUMER KONTA BANKOWEGO:

36 1240 3927 1111 0011 2670 6715

E-MAIL: fundacjatrue@gmail.com

JESTEŚMY NA: PATRONITE.PL

WESPRZYJ NAS I KLIKNIJ W LINK https://patronite.pl/TRUE

Skip to content