PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

J. N. Grzegorek, Teatr Ruchu Umownie Ewidentnego – inkluzja i animacja kultury tanecznej osób (nie?)pełnosprawnych,  [w:] Między kulturą artystyczną a pedagogią tańca, Ważne obszary badawcze w pedagogice, red. Katarzyna Jagielska, Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydawnictwo Scriptum, 2022.

J. N. Grzegorek, Kultura taneczna osób niepełnosprawnych – próba zdefiniowania,  Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, 2019

J. N. Grzegorek, Inny w przestrzeni wychowania do twórczości – tancerz z niepełnosprawnością ruchową, [w:] Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, Tom 21 (2/2015), Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych, Katowice: Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015

J. N. Grzegorek, Kultura taneczna osób z niepełnosprawnością. Metodyka czy animacja? W: Parezja, Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2, Białystok 2020;

Wersja polskojęzyczna Grzegorek J. N., Kultura taneczna osób niepełnosprawnych. Próba zdefiniowania – poszerzenie znaczeń [w:] Studia Choreologica t. XXI, 2020; 

Wersja anglojęzyczna: Grzegorek J. N., Dance Culture of Persons with Disabilities. AnAttempt to Define the Phenomenon – Broadening the Meanings [w:] Studia Choreologica t. XXI, 2020;

J. N. Grzegorek, Somaestetyczne konteksty tańca współczesnego, czyli o trudnej sztuce tworzenia siebie przez taniec, [w:] Parezja, Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 20, Białystok 2016
 
B a c k T o T o p B a c k T o T o p

TEATR RUCHU UMOWNIE EWIDENTNEGO – JERZEGO N. GRZEGORKA W
SZCZECINIE

E-MAIL: jerzygrzegorekpt@gmail.com
Tel: 502690450

FUNDACJA OŚRODEK PRAKTYK TEATRALNO-TANECZNYCH TRUE

KRS 0001034540

NIP 9552572006

REGON 525226210

NUMER KONTA BANKOWEGO:

36 1240 3927 1111 0011 2670 6715

E-MAIL: fundacjatrue@gmail.com

JESTEŚMY NA: PATRONITE.PL

WESPRZYJ NAS I KLIKNIJ W LINK https://patronite.pl/TRUE

Skip to content